AKTUALNOŚCI

             Odszedł wspaniały człowiek, nasz wieloletni członek
 ŚP. Sylwester Bugaj…
Był wielkim lokalnym patriotą, zaangażowanym w sprawy naszej społeczności
– aktywny, zaangażowany w życie młodych ludzi, naszych przedsiębiorców, zawsze obecny, oddany przyjaciel.
Chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, jednak brakuje słów… – żadne z nich nie wyrażą uznania i żalu po jego stracie.

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego
członka Kolskiej Izby Gospodarczej.

Rodzinie oraz najbliższym przekazujemy wyrazy najszczerszego współczucia.
  Prezes, Zarząd oraz Członkowie Kolskiej Izby Gospodarczej.


W dniach 5-7 grudnia 2017 zrealizowana została wystawa Marki Wielkopolska podczas targów West Africa Agrofood w Ghanie.

Tegoroczna edycja wydarzenia w Akrze skupiła rekordową ilość 93 wystawców z 21 krajów prezentujących cały łańcuch wartości „od gospodarstwa do widelca”, od rolnictwa i technologii przetwórstwa spożywczego, tworzyw sztucznych, drukowania i pakowania aż do końcowego produktu spożywczego. Wystawcy pochodzili z Algierii, Chin, Egiptu, Francji, Niemiec, Ghany, Indii, Iranu, Włoch, Korei, Holandii, Nigerii, Polski, RPA, Hiszpanii, Sri Lanki, Tajwanu, Tajlandii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Wielkiej Brytanii.

W skład instytucji prezentujących Markę Województwa w obszarze „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” znaleźli się przedsiębiorcy, mający już pewne doświadczenia z afrykańskim rynkiem. Wierząc w długoterminową współpracę i partnerstwo delegacja składała się także z przedstawicieli wielkopolskich instytucji otoczenia biznesu, takich jak izby gospodarcze i klastry biznesowe, które ułatwiają podejmowanie przez naszych przedsiębiorców działań na trudnych rynkach, a także Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wśród nich prezentowała się także Kolska Izba Gospodarcza poprzez udział członka tj. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole w osobie Pana Prezesa Czesława Cieślaka.

Rynek Ghany jest dobrym punktem wejścia na inne rynki Afryki Środkowej a lokalna gospodarka otwiera się na zagraniczne inwestycje. Celem wizyty w Ghanie była promocja Marki Wielkopolska w Afryce Zachodniej, by wzmocnić zainteresowanie produktami i usługami z województwa. Przedsiębiorcy nawiązali nowe kontakty, które skutkować mogą dalszymi działaniami na tym rynku (eksport, import, inwestycje). Jednocześnie poprzez bezpośredni kontakt z biznesem Ghany przedstawiciele wielkopolskiego świata gospodarczego będą mogli lepiej dostosować swoją ofertę do wymagań konsumentów tego obszaru świata.

Podczas wizyty miał miejsce także szereg spotkań z władzami Ghany m. in. w ministerstwach: Rolnictwa, Finansów, Spraw Zagranicznych, Dróg i Autostrad, Handlu i Przemysłu, a także na uniwersytecie w Ghanie, w Izbie Gospodarczej oraz Izbie Promocji Inwestycyjnej. Delegacja miała możliwość kontaktu z Polonią mieszkającą w Ghanie w celu wymiany doświadczeń oraz odwiedzenia polskiej inwestycji w Akrze.

Wystawa zrealizowana została w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

www.umww.pl www.iw.org.pl

 


W związku z współpracą z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie, w dniu 12 września 2017 odbędzie się spotkanie dla naszych członków Kolskiej Izbie Gospodarczej w Restauracji „MILKA”.

Głównym tematem spotkania będą fundusze europejskie na rozwój przedsiębiorstw:
– podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw

 • dofinansowanie usług rozwojowych dla MSP,
 • podmiotowy System Finansowania szkoleń krok po kroku,

– pożyczki na kształcenie, projekt pilotażowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie min. 10 osobowej grupy przedsiębiorców, dlatego prosimy o potwierdzenie udziału do dn. 06.09.2017r.  pod nr. tel 63  26 10 677 / 63 26 17 882, bądź e-mail: kig-kolo@konin.lm.pl

Poniżej znajduje się szczegółowy program spotkania.


Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa WielkopolskiegO

Dołącz do liderów innowacji  w Wielkopolsce!

Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.
W ramach inicjatywy nagradzane będą przedsiębiorstwa za wdrożone do oferty firmy innowacyjne rozwiązania: produkty lub usługi w sześciu kategoriach, zgodnie z funkcjonującymi sześcioma inteligentnymi specjalizacjami dla Wielkopolski:

 • „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”,
 • „Wnętrza przyszłości”,
 •  „Przemysł jutra”,
 •  „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”,
 •  „Rozwój oparty na ICT”,
 •  „Nowoczesne technologie medyczne”. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 120 000,00 PLN oraz pakiety promocyjne o łącznej wartości 90 000,00 PLN.Nabór wniosków prowadzony jest do 11 września 2017 r. do godziny 15:30.
  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem. Do dyspozycji pozostaje Biuro Organizatora znajdujące się w Departamencie Gospodarki:
  tel.: 61 626 62 40, e-mail:

  drg.sekretariat@umww.pl
  Organizatorem Konkursu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
  Szczegóły Konkursu znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
  www.umww.pl oraz www. iw.org.pl

Zapraszamy zainteresowanych pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu.

W związku z współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole informujemy, że prowadzony jest ciągły nabór wniosków, które adresowane są do bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie:

 • bonu szkoleniowego celem uzyskania kwalifikacji i uprawnień wymaganych na rynku pracy;
 • bonu na zasiedlenie, dzięki któremu osoba bezrobotna może uzyskać do 5 tyś. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu mieszkania;
 • dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej do 20 tyś. zł;
 • stażu celem zdobycia nowego doświadczenia zawodowego.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (III)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą zostać:
– bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole,
– z ustalonym II profilem pomocy,
– nie pracujący, nie kształcący się oraz nie szkolący się (tzw. młodzież NEET)

Powiatowy Urząd Pracy w Kole prowadzi także nabór wniosków na staże dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia organizowane w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które należą co najmniej do jednej z poniższych grup:
– osoby długotrwale bezrobotne,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby w wieku 50+.

Szczegółowe informację można uzyskać:

Powiatowy Urząd Pracy w Kole
Ul. Sienkiewicza 27
62-600 Koło
– bon szkoleniowy – telefon: 63 22 81 241, pokój: nr 17
– bon na zasiedlenie – telefon: 63 22 81 248, pokój: nr 106
– dotacje na działalność gospodarcza – telefon: 63 22 81 225, pokój: nr 6
– staże – telefon: 63 22 81 240, pokój: nr 17


Zapraszamy do zapoznania się z informacją odnośnie refundacji nawet do 80% kosztów szkoleń i doradztwa.

Z dniem 01.03.2017 r. rusza nowy projekt ARR pt.: „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla subregionu konińskiego”. W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu konińskiego będą mogli otrzymać refundację kosztów szkoleń i/lub doradztwa, jeżeli:

 • są mikro/ małym lub średnim przedsiębiorstwem z subregionu konińskiego (powiat gnieźnieński, koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński , miasto Konin),
 • chcą podnieść kompetencje i/lub nabyć kwalifikacje dla siebie i/lub swoich pracowników,
 • chcą skorzystać ze specjalistycznego doradztwa,
 • chcą uzyskać refundację kosztów szkoleń i doradztwa (nawet do 80%).

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

10 kroków do refundacji:

 1. Wyszukać z Bazy Usług Rozwojowych – BUR odpowiednie szkolenie i/lub usługę doradczą dostosowane do potrzeb rozwoju firmy
 2. Wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go do Operatora regionalnego (zgodnie z miejscem rejestracji firmy lub rejestracji filii lub oddziału firmy)
 3. Podpisać z Operatorem umowę na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej,
 4. Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych – BUR
 5. Zapisać się na usługę za pośrednictwem BUR
 6. Skorzystać z usługi rozwojowej
 7. Zapłacić z własnych środków za usługę rozwojową
 8. Ocenić usługę rozwojową w BUR
 9. Wypełnić Formularz rozliczeniowy i złożyć go do Operatora
 10. Otrzymać refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej.

Założenia projektowe:

 • Podstawowa wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 50%.
 • Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do:

70%, jeśli przedsiębiorstwo jest małe (zgodnie z definicją MSP),

80%, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z kończyły się zdobyciem kwalifikacji.

 • Poziom dofinansowania do pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego Uczestnika nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 zł.
 • Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana jednemu pracownikowi (niezależnie od ilości usług rozwojowych) nie przekracza 5 000,00 zł.
 • Maksymalna kwota, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych w ramach Projektu, wynosi 100 000,00 zł.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

BUR to ogólnodostępna, internetowa baza usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Baza dostępna jest pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

O czym warto pamiętać?

Wybierając usługi rozwojowe z BUR należy kierować się tylko i wyłącznie ofertą instytucji, które mogą świadczyć usługi z dofinansowaniem! Tylko usługi takich firm szkoleniowo-doradczych będą objęte refundacją w ramach projektu!

Więcej informacji nt. zasad udziału w projekcie w Biurze Projektu – ARR S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62 – 510 Konin pokój nr 328

Tel: 063 245 30 95 wew. 32, 29 i 61


W dniu 13-04-2017 odbyła się Rada Kolskiej Izby Gospodarczej wraz z udziałem Zenona Wasiaka – Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kole oraz przedstawicielami projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z Politechniki Poznańskiej.
Działania projektu prowadzą m.in. do dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy tak, aby przedsiębiorstwa ponosiły minimalne koszty związane z rekrutacją pracowników i doszkalaniem ich do stanowiska pracy. Więcej informacji na www.zawodowcy.org


 

Zenon Wasiak, Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kole, podjął u siebie przedstawicieli projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Był to miły wstęp przed spotkaniem z przedstawicielami Kolskiej Izby Gospodarczej. Zebrani przedsiębiorcy z zainteresowaniem słuchali o projekcie. Padło wiele pytań dotyczących staży i laboratoriów. 
Zapraszamy na stronę internetową system.zawodowcy.org

 


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznany został firmie Andre Abrasive Articles przez Krajową Izbę Gospodarczą po raz dziewiąty. Dodatkowo w tym roku uhonorowani zostali wyróżnieniem za szczególną działalność proekologiczną. Nagrodę otrzymało siedem firm spośród ponad czterystu biorących udział w konkursie – cieszymy się, że dostrzeżono wysiłki firmy Andre Abrasive Articles w tym kierunku.


„Informacje o bieżących działaniach Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie w miesiącu marcu”

Formularz-zgloszeniowy-pife BUR
Formularz-zgloszeniowy-pife
Informacje dot. szkolenia
Program


Szanowni Państwo !

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne szkolenie  pt.:  „Fundusz Pożyczkowy JEREMIE szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa”. Szkolenie adresowane jest do osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców planujących inwestycje w firmie.


25 listopada br. w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XIX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Prezes Firmy p. Robert Andre oraz członek Kolskiej Izby Gospodarczej został uhonorowany medalem i tytułem AMBASADORA FAIR PLAY W BIZNESIE PRZEDSIĘBIO

RSTWO FAIR PLAY 2016.


Biznes i ekonomia społeczna – możliwości współpracy

 22 kwietnia 2016 r. w Restauracji „MILKA” w Kole, miało miejsce spotkanie naszych członków Kolskiej Izby Gospodarczej  ze współpracownikami Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Sesja dialogowa rozpoczęła się od stwierdzenia: „ekonomia społeczna to swoista hybryda”, które miało ułatwić zgromadzonym zrozumienie sprzeczne pozornie zasad,  jakimi kieruje się ten sektor gospodarki. Jak się okazało połączenie celów biznesowych oraz społecznych jest możliwe, a przedsiębiorstwa, które zyski z działalności gospodarczej przeznaczają na cele statutowe radzą sobie na rynku nie gorzej niż tradycyjne przedsiębiorstwa.  
Członkowie Kolskiej Izby Gospodarczej dowiedzieli się także, jak ważne w przedsiębiorczości społecznej jest uwzględnienie interesów społecznych, pozytywne relacje z różnymi grupami interesariuszy czy ochrona dóbr naturalnych. Nie zabrakło pytań, wśród nich o tych o zyski i korzyści biznesowe. Wśród najważniejszych wymienione zostały:

 • Outsourcing procesów,
 • Doskonalenie produktów i usług,
 • Wzrost kapitału ludzkiego i siły nabywczej,
 • Rozwój innowacji,
 • Zwiększenie efektywności łańcucha dostaw.


Marek Pol spotkał się z mieszkańcami naszego miasta w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Kapituła Stowarzyszenia „Kolanie” po raz pierwszy przyznała Order Dobrego Duszka Miasta Koła – to wyjątkowe wyróżnienie otrzymał Marek Pol, przewodniczący Rady Krajowej Unii Pracy i były minister infrastruktury.

Osobiście Prezes Kolskiej Izby Gospodarczej Wojciech Lewandowski oraz w imieniu jej członków złożył gratulacje, życzenia, wręczając przy tym symboliczny gadżet Kolskiej Izby Gospodarczej. Prezes KIG  przypomniał o refleksjach sprzed nastu lat, kiedy Marek Pol był Premierem i odwiedził Koło -akurat związało się to z wiekiem, kiedy Kolska Izba Gospodarcza wspólnie ze starostwem i miastem organizowała Dni Powiatu i Miasta Koło. Wizyta ta była również związana z tym, że dzięki pomocy byłego Premiera Marka Pola mamy dzisiaj zjazd i wjazd na A2, za co również było podziękowanie, nie tylko od przedsiębiorców, ale również od mieszkańców. W czasie całej tej uroczystości  Marek Pol wręczał okolicznościowe statuetki wszystkim, którzy brali udział w wystawie Dni Powiatu i Miasta Koło – każdy odbierający usłyszał parę miłych słów o własnej firmie. Odebrane to zostało jak żywa reklama prosto ze sceny w Kole naszych przedsiębiorców.

Z wyrazami szacunku jeszcze raz przedsiębiorcy dziękują, pamiętają, używają, i nie zapominają!


Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że od 13 lipca 2015 można składać wnioski o pożyczkę w ramach Inicjatywy JEREMIE!

Dnia 9 lipca br. Prezes Zarządu ARR S.A. w Koninie Krzysztof Gubański podpisał trzecią już umowę operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na realizację przez Agencję projektu JEREMIE_3.
Szczegółowe informacje dotyczące podpisania umowy znajdują się na stronie www.arrkonin.org.pl oraz www.jeremie.com.pl.

Dla przypomnienia, Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up’om. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Zaletą tego programu jest to, że odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, takich jak niskooprocentowane pożyczki i poręczenia kredytów. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie jest jedyną instytucją w subregionie konińskim wdrażającą Inicjatywę JEREMIE.

W ramach kolejnego projektu JEREMIE_3 przedsiębiorcy mają do wykorzystania kwotę ponad 5 mln zł w okresie niespełna 6 m-cy.

Z uwagi, na krótki okres realizacji projektu (do końca grudnia 2015r.) oraz połowę mniejszy budżet niż w poprzednim projekcie (ponad 5 mln zł) zachęcamy już dziś do zapoznania się z procedurą aplikacji o środki z Pożyczki JEREMIE_3.

Wszystkie niezbędne do pobrania dokumenty znajdują się na stronie jeremie.arrkonin.org.pl

Nasi eksperci pomogą potencjalnym Pożyczkobiorcom w sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej.

 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych pożyczek JEREMIE oraz rozpowszechniania niniejszej informacji na Państwa stronach internetowych i/lub alternatywnych nośnikach informacji dla mieszkańców powiatu i gminy.

 Zachęcamy również do obejrzenia filmu promującego Inicjatywę JEREMIE w subregionie konińskim

http://epoznan.pl/news-news-59263-JEREMIE_-_fundusze_na_rozwoj_Twojej_firmy


Spotkanie noworoczne członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, na którym zostały wręczone certyfikaty przystąpienia do WZP Lewiatan, również dla Kolskiej Izby Gospodarczej. 


Dyplom dla Zakładu Produkcyjno – Handlowy IZOMER z okazji otrzymania certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz Platynowej  statuetki. 


Laureaci konkursu „KOŁO-STER GOSPODARKI” w kategorii dużych, średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw FIRMA ROKU otrzymali:

-„Andre Abrasive Articles” – Robert Andre
-„Auto – Części”- Dariusz Marciniak
-„Art. – Bud” – Tomasz Wykpisz, Paweł Błaszczyk 
-Kopalnia Soli „KŁODAWA” – Sławomir Mazurek
-Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego – Józef Stec
– Kwiaciarnia Tadeusz Czerniejewski
-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WO – WO” – Wojciech Lewandowski

-Przedsiębiorstwo „AGRONAS” – Antoni Żurawik
-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Segla” – Andrzej Baryła, Tadeusz Florczak