AKTUALNOŚCI

Odszedł wspaniały człowiek, nasz honorowy członek
Ś.P. Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek.
 

„Dziękujemy za wieloletnią współpracę”.

Z wielkim żalem i smutkiem rodzinie oraz najbliższym przekazujemy wyrazy najszczerszego współczucia.
– Prezes, Rada oraz członkowie Kolskiej Izby Gospodarczej.

Zaproszenie do udziału w kursie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych

Kolska Izba Gospodarcza wraz z Europejską Grupą Doradczą Sp. z o.o.

mają przyjemność zaprosić na

 „KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH”,

który organizowany będzie w Kaliszu i Mikorzynie. Rozpoczęcie zajęć już 30 listopada br.

Kurs składa się z 4 weekendowych spotkań, łącznie 107 godzin zajęć i jego głównym celem jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
Po zdanym egzaminie mogą Państwo prawo zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Koszt kursu to 3.290,00 PLN netto/brutto (zwolnione z VAT).
Istniej możliwość uzyskania dofinansowania na kurs – zapisując się poprzez Bazę Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 % do 80 % wartości usługi.

Wszystkich informacji udziela:
Kolska Izba Gospodarcza tel. 063 261 78 82 e-mail: biurokig.kolo@gmail.com

formularz_zgloszeniowy_KIG
formularz_zgloszeniowy_KIG

HARMONOGRAM RN 2018
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KURS RN


12-09-2018 Kolska Izba Gospodarcza wraz z członkami uczestniczyła na szkoleniu „Social Media”, które miały miejsce w Restauracji Milka.
Pani Emilia Wasilewska ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, profesjonalnie i w bardzo ciekawy sposób przybliżyła, w jaki sposób można skutecznie zareklamować swoją firmę w mediach społecznościowych.
Z pewnością warto szkolić się i poznawać najnowsze techniki podnoszące nasze kwalifikacje.
Dziękujemy i liczymy na więcej. Było warto !!  


PRZEDSIĘBIORCO! PRACODAWCO! PRACOWNIKU!

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.5. WRPO związany z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji pracowników i pracodawców z sektora mikro, małych i średnich firm.

Projektem objęte są usługi rozwojowe w tym m.in: szkolenia, usługi doradcze czy studia podyplomowe.

W ramach projektu można uzyskać refundację kosztów usług rozwojowych nawet do 80% ich wartości!

Wszelkie informacje oraz dokumentacja projektowa znajdują się na stronie internetowej projektu: www.uslugirozwojwe.arrkonin.org.pl

Osoba do kontaktu:
Edyta Kasprzak-Škvrna
Kierownik projektu

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
Zakładowa 4, 62-510 Konin
Tel: 63 245-30-95 wew. 32

Kom: 695-662-262
e-mail: edyta.kasprzak@arrkonin.org.pl


„Wsparcie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu na inwestycje”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną zasady uzyskania wsparcia na wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020. Prelekcje poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Punktu w Koninie.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 28 sierpnia 2018 rok, w godzinach 13.00 – 15:00, 
w restauracji MILKA, ul. Towarowa 6A, 62-600 Koło

 

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt:

63 26 17 882

biurokig.kolo@gmail.com

Wykładowcy:  specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator:
Kolska Izba Gospodarcza
Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie


19 czerwca 2018 w agroturystyce Olimpia odbyło się spotkanie biznesowe „Biznes z Gortatem”.
Obecni na spotkaniu nasi przedsiębiorcy oraz inni przedstawiciele Izb Gospodarczych i Samorządów mieli możliwość zapoznania się z ideą funkcjonowania Klubu Biznesu Szkoły Gortata, a także poznania oferty inwestycyjnej gminy Brudzew.
W miłej atmosferze, przy porannej kawie przedsiębiorcy mieli okazję nawiązać kontakty biznesowe oraz wymienić doświadczenia.

 


24 maja 2018r. Kolska Izba Gospodarcza uczestniczyła w spotkaniu subregionalnym, które dotyczyło dalszego rozwoju regionu.  Debata odbyła się w Auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie z inicjatywy Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Spotkanie było poświęcone potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Wschodniej. Tematyka objęła miasto Konin oraz powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki.  W spotkaniu nie zabrakło wystąpień przedstawicieli Wielkopolski Wschodniej oraz merytorycznej dyskusji podczas której skupiono się przede wszystkim na słabych stronach tego regionu.


Minął kolejny rok działalności naszej Izby. W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiło Walne Zgromadzenie Członków Kolskiej Izby Gospodarczej.
10 maja 2018 przedstawiono sprawozdanie z działalności Izby, o odbytych spotkaniach Rady, o działaniach podejmowanych przez członków Rady, o miejscach i okolicznościach, w jakich Prezes  reprezentował członków Izby.  Nastąpiły zmiany w zarządzie Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Sądzie Koleżeńskim. Sprawozdanie i protokoły zostały przyjęte i jednogłośnie zatwierdzone. W dalszej części spotkania Walne Zgromadzenie udzieliło Radzie KIG absolutorium.


„To co robisz dla siebie – umrze razem z Tobą. 

To co zrobisz dla innych – będzie wieczne”.
Nasz członek Robert Andre został doceniony i uhonorowany!


W styczniu kolscy radni miejscy, podejmując stosowną uchwałę, przyznali Robertowi Andre tytuł Honorowego Obywatela Miasta Koła w uznaniu jego zasług na rzecz społeczeństwa naszego miasta. Podczas podniosłego spotkania w kolskim Ratuszu nastąpiło wręczenie uhonorowanemu aktu nadania tego tytułu. Ta symboliczna uroczystość zamknęła procedurę nadania go temu wybitnemu obywatelowi.
Nadanie tytułu honorowego obywatela zasłużonej osobie to wielkie wyróżnienie dla mianowanego, ale przede wszystkim duma dla miasta, które odtąd szczyci się więzią z tak wybitnym człowiekiem. 

Robert Andre jest znany w kolskim środowisku jako pracodawca, który zapewnia ergonomiczne i przyjazne warunki pracy swoim pracownikom, stara się ciągle doskonalić i unowocześniać miejsca pracy. Firma „ANDRE” jest postrzegana przez lokalną społeczność jako przestrzegająca zasad „fair-play” w stosunku do swoich interesariuszy, za co wielokrotnie została uhonorowana przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie stosownymi nagrodami i certyfikatami.

Pan Robert, jak zawsze skromny, twierdził, że zna wiele osób zasługujących bardziej na ten zaszczytny tytuł, a swoje działania uznał za zwykłą, normalną pracę. Wspominał swoje początki znajomości z Kołem, które z czasem pokochał, i pierwsze kroki jego firmy na naszym rynku. Na koniec swojego wystąpienia powiedział, że w swoim życiu kieruje się słowami, które niegdyś usłyszał na kazaniu w kościele z ust księdza: „To co robisz dla siebie – umrze razem z Tobą. To co zrobisz dla innych – będzie wieczne.”

Spotkanie 23 marca 2018 r. miało bardzo uroczystą oprawę i pełne było wzruszeń. Robert Andre, oprócz spodziewanego aktu nadania tytułu, otrzymał wiele nieoczekiwanych pamiątek, jak statuetkę, czy kopię decyzji zezwolenia na wykonywanie rzemiosła z dnia 23 marca 1987 r. Przed laty dokument odebrał z rąk Ewarysta Jaśkowskiego. W rocznicę wydarzenia, przyjął kopię tego dokumentu również od pana Jaśkowskiego.


Na wniosek Kolskiej Izby Gospodarczej od Posła na Sejm RP Leszka Galemby odebrał medal im. Witolda Celichowskiego, w podziękowaniu za pracę zawodową i społeczną, przyznany przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Podziękowania odebrała także żona pana Roberta. Finałem spotkania był wpis nowego Honorowego Obywatela do specjalnej Księgi Pamiątkowej.


15 marca 2018 Komendant Powiatowy Policji w Kole, p.o. mł. insp. Artur Foryński zorganizował debatę społeczną, dotyczącą bezpieczeństwa na terenie Powiatu Kolskiego. Głównym jej celem było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań członków naszej społeczności w zakresie bezpieczeństwa oraz prezentacja Krajowej Mapy Zagrożeń i aplikacji Moja Komenda. W debacie wzięli udział mieszkańcy m. Koła i powiatu oraz zaproszeni goście.


             Odszedł wspaniały człowiek, nasz wieloletni członek
 ŚP. Sylwester Bugaj…
Był wielkim lokalnym patriotą, zaangażowanym w sprawy naszej społeczności
– aktywny, zaangażowany w życie młodych ludzi, naszych przedsiębiorców, zawsze obecny, oddany przyjaciel.
Chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, jednak brakuje słów… – żadne z nich nie wyrażą uznania i żalu po jego stracie.

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego
członka Kolskiej Izby Gospodarczej.

Rodzinie oraz najbliższym przekazujemy wyrazy najszczerszego współczucia.
  Prezes, Zarząd oraz Członkowie Kolskiej Izby Gospodarczej.


W dniach 5-7 grudnia 2017 zrealizowana została wystawa Marki Wielkopolska podczas targów West Africa Agrofood w Ghanie.

Tegoroczna edycja wydarzenia w Akrze skupiła rekordową ilość 93 wystawców z 21 krajów prezentujących cały łańcuch wartości „od gospodarstwa do widelca”, od rolnictwa i technologii przetwórstwa spożywczego, tworzyw sztucznych, drukowania i pakowania aż do końcowego produktu spożywczego. Wystawcy pochodzili z Algierii, Chin, Egiptu, Francji, Niemiec, Ghany, Indii, Iranu, Włoch, Korei, Holandii, Nigerii, Polski, RPA, Hiszpanii, Sri Lanki, Tajwanu, Tajlandii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Wielkiej Brytanii.

W skład instytucji prezentujących Markę Województwa w obszarze „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” znaleźli się przedsiębiorcy, mający już pewne doświadczenia z afrykańskim rynkiem. Wierząc w długoterminową współpracę i partnerstwo delegacja składała się także z przedstawicieli wielkopolskich instytucji otoczenia biznesu, takich jak izby gospodarcze i klastry biznesowe, które ułatwiają podejmowanie przez naszych przedsiębiorców działań na trudnych rynkach, a także Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wśród nich prezentowała się także Kolska Izba Gospodarcza poprzez udział członka tj. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole w osobie Pana Prezesa Czesława Cieślaka.

Rynek Ghany jest dobrym punktem wejścia na inne rynki Afryki Środkowej a lokalna gospodarka otwiera się na zagraniczne inwestycje. Celem wizyty w Ghanie była promocja Marki Wielkopolska w Afryce Zachodniej, by wzmocnić zainteresowanie produktami i usługami z województwa. Przedsiębiorcy nawiązali nowe kontakty, które skutkować mogą dalszymi działaniami na tym rynku (eksport, import, inwestycje). Jednocześnie poprzez bezpośredni kontakt z biznesem Ghany przedstawiciele wielkopolskiego świata gospodarczego będą mogli lepiej dostosować swoją ofertę do wymagań konsumentów tego obszaru świata.

Podczas wizyty miał miejsce także szereg spotkań z władzami Ghany m. in. w ministerstwach: Rolnictwa, Finansów, Spraw Zagranicznych, Dróg i Autostrad, Handlu i Przemysłu, a także na uniwersytecie w Ghanie, w Izbie Gospodarczej oraz Izbie Promocji Inwestycyjnej. Delegacja miała możliwość kontaktu z Polonią mieszkającą w Ghanie w celu wymiany doświadczeń oraz odwiedzenia polskiej inwestycji w Akrze.

Wystawa zrealizowana została w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

www.umww.pl www.iw.org.pl

 


W związku z współpracą z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie, w dniu 12 września 2017 odbędzie się spotkanie dla naszych członków Kolskiej Izbie Gospodarczej w Restauracji „MILKA”.

Głównym tematem spotkania będą fundusze europejskie na rozwój przedsiębiorstw:
– podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw

 • dofinansowanie usług rozwojowych dla MSP,
 • podmiotowy System Finansowania szkoleń krok po kroku,

– pożyczki na kształcenie, projekt pilotażowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie min. 10 osobowej grupy przedsiębiorców, dlatego prosimy o potwierdzenie udziału do dn. 06.09.2017r.  pod nr. tel 63  26 10 677 / 63 26 17 882, bądź e-mail: kig-kolo@konin.lm.pl

Poniżej znajduje się szczegółowy program spotkania.


Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa WielkopolskiegO

Dołącz do liderów innowacji  w Wielkopolsce!

Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.
W ramach inicjatywy nagradzane będą przedsiębiorstwa za wdrożone do oferty firmy innowacyjne rozwiązania: produkty lub usługi w sześciu kategoriach, zgodnie z funkcjonującymi sześcioma inteligentnymi specjalizacjami dla Wielkopolski:

 • „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”,
 • „Wnętrza przyszłości”,
 •  „Przemysł jutra”,
 •  „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”,
 •  „Rozwój oparty na ICT”,
 •  „Nowoczesne technologie medyczne”. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 120 000,00 PLN oraz pakiety promocyjne o łącznej wartości 90 000,00 PLN.Nabór wniosków prowadzony jest do 11 września 2017 r. do godziny 15:30.
  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem. Do dyspozycji pozostaje Biuro Organizatora znajdujące się w Departamencie Gospodarki:
  tel.: 61 626 62 40, e-mail:

  drg.sekretariat@umww.pl
  Organizatorem Konkursu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
  Szczegóły Konkursu znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
  www.umww.pl oraz www. iw.org.pl

Zapraszamy zainteresowanych pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu.

W związku z współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole informujemy, że prowadzony jest ciągły nabór wniosków, które adresowane są do bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie:

 • bonu szkoleniowego celem uzyskania kwalifikacji i uprawnień wymaganych na rynku pracy;
 • bonu na zasiedlenie, dzięki któremu osoba bezrobotna może uzyskać do 5 tyś. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu mieszkania;
 • dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej do 20 tyś. zł;
 • stażu celem zdobycia nowego doświadczenia zawodowego.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (III)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą zostać:
– bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole,
– z ustalonym II profilem pomocy,
– nie pracujący, nie kształcący się oraz nie szkolący się (tzw. młodzież NEET)

Powiatowy Urząd Pracy w Kole prowadzi także nabór wniosków na staże dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia organizowane w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które należą co najmniej do jednej z poniższych grup:
– osoby długotrwale bezrobotne,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby w wieku 50+.

Szczegółowe informację można uzyskać:

Powiatowy Urząd Pracy w Kole
Ul. Sienkiewicza 27
62-600 Koło
– bon szkoleniowy – telefon: 63 22 81 241, pokój: nr 17
– bon na zasiedlenie – telefon: 63 22 81 248, pokój: nr 106
– dotacje na działalność gospodarcza – telefon: 63 22 81 225, pokój: nr 6
– staże – telefon: 63 22 81 240, pokój: nr 17


Zapraszamy do zapoznania się z informacją odnośnie refundacji nawet do 80% kosztów szkoleń i doradztwa.

Z dniem 01.03.2017 r. rusza nowy projekt ARR pt.: „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla subregionu konińskiego”. W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu konińskiego będą mogli otrzymać refundację kosztów szkoleń i/lub doradztwa, jeżeli:

 • są mikro/ małym lub średnim przedsiębiorstwem z subregionu konińskiego (powiat gnieźnieński, koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński , miasto Konin),
 • chcą podnieść kompetencje i/lub nabyć kwalifikacje dla siebie i/lub swoich pracowników,
 • chcą skorzystać ze specjalistycznego doradztwa,
 • chcą uzyskać refundację kosztów szkoleń i doradztwa (nawet do 80%).

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

10 kroków do refundacji:

 1. Wyszukać z Bazy Usług Rozwojowych – BUR odpowiednie szkolenie i/lub usługę doradczą dostosowane do potrzeb rozwoju firmy
 2. Wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go do Operatora regionalnego (zgodnie z miejscem rejestracji firmy lub rejestracji filii lub oddziału firmy)
 3. Podpisać z Operatorem umowę na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej,
 4. Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych – BUR
 5. Zapisać się na usługę za pośrednictwem BUR
 6. Skorzystać z usługi rozwojowej
 7. Zapłacić z własnych środków za usługę rozwojową
 8. Ocenić usługę rozwojową w BUR
 9. Wypełnić Formularz rozliczeniowy i złożyć go do Operatora
 10. Otrzymać refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej.

Założenia projektowe:

 • Podstawowa wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 50%.
 • Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do:

70%, jeśli przedsiębiorstwo jest małe (zgodnie z definicją MSP),

80%, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z kończyły się zdobyciem kwalifikacji.

 • Poziom dofinansowania do pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego Uczestnika nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 zł.
 • Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana jednemu pracownikowi (niezależnie od ilości usług rozwojowych) nie przekracza 5 000,00 zł.
 • Maksymalna kwota, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych w ramach Projektu, wynosi 100 000,00 zł.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

BUR to ogólnodostępna, internetowa baza usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Baza dostępna jest pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

O czym warto pamiętać?

Wybierając usługi rozwojowe z BUR należy kierować się tylko i wyłącznie ofertą instytucji, które mogą świadczyć usługi z dofinansowaniem! Tylko usługi takich firm szkoleniowo-doradczych będą objęte refundacją w ramach projektu!

Więcej informacji nt. zasad udziału w projekcie w Biurze Projektu – ARR S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62 – 510 Konin pokój nr 328

Tel: 063 245 30 95 wew. 32, 29 i 61


W dniu 13-04-2017 odbyła się Rada Kolskiej Izby Gospodarczej wraz z udziałem Zenona Wasiaka – Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kole oraz przedstawicielami projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z Politechniki Poznańskiej.
Działania projektu prowadzą m.in. do dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy tak, aby przedsiębiorstwa ponosiły minimalne koszty związane z rekrutacją pracowników i doszkalaniem ich do stanowiska pracy. Więcej informacji na www.zawodowcy.org


 

Zenon Wasiak, Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kole, podjął u siebie przedstawicieli projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Był to miły wstęp przed spotkaniem z przedstawicielami Kolskiej Izby Gospodarczej. Zebrani przedsiębiorcy z zainteresowaniem słuchali o projekcie. Padło wiele pytań dotyczących staży i laboratoriów. 
Zapraszamy na stronę internetową system.zawodowcy.org

 


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznany został firmie Andre Abrasive Articles przez Krajową Izbę Gospodarczą po raz dziewiąty. Dodatkowo w tym roku uhonorowani zostali wyróżnieniem za szczególną działalność proekologiczną. Nagrodę otrzymało siedem firm spośród ponad czterystu biorących udział w konkursie – cieszymy się, że dostrzeżono wysiłki firmy Andre Abrasive Articles w tym kierunku.


„Informacje o bieżących działaniach Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie w miesiącu marcu”

Formularz-zgloszeniowy-pife BUR
Formularz-zgloszeniowy-pife
Informacje dot. szkolenia
Program


01-02-2017 gratulacje i życzenia wielu lat dalszej działalności odebrał Krzysztof Gubański, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego, która dokładnie 1 lutego skończyła 25 lat.

Jubileusz był okazją do wręczenia podziękowań za współpracę z Kolską Izbą Gospodarczą.

ARR jest w Koninie instytucją wspierającą małe i średnie przedsiębiorstwa. Świadczy usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze oraz finansowe, w tym dotyczące udzielania pożyczek i pozyskiwania dotacji. ARR wspiera również aktywizację osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Akcjonariuszami agencji są samorządy oraz instytucje związane z biznesem. Zawiązanie spółki miało miejsce 28 listopada 1991 roku. 1 lutego 1992 roku nastąpiła pierwsza sprzedaż i tę datę traktujemy jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jakie plany ma ARR? Od 1 marca do 29 lutego 2020 poprowadzi wsparcie szkoleniowe dla subregionu konińskiego. Instytucja będzie pełniła funkcję operatora w dystrybucji środków przeznaczonych na pomoc przedsiębiorstwom i pracownikom.

 


Szanowni Państwo !

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne szkolenie  pt.:  „Fundusz Pożyczkowy JEREMIE szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa”. Szkolenie adresowane jest do osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców planujących inwestycje w firmie.


25 listopada 2016 w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XIX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Prezes Firmy p. Robert Andre oraz członek Kolskiej Izby Gospodarczej został uhonorowany medalem i tytułem AMBASADORA FAIR PLAY W BIZNESIE PRZEDSIĘBIO

RSTWO FAIR PLAY 2016.


     Jednym z głównych wymiarów rozwoju społeczeństwa jest zaspokajanie jego podstawowych potrzeb społecznych do których możemy zaliczyć również dostawy ciepła.  Rozwój budownictwa wielorodzinnego w latach 60-tych i 70-tych XX wieku doprowadził do powstania zorganizowanej sieci ciepłowniczej, przez którą rozumiemy dostarczanie ciepła pochodzącego z jednego źródła do wielu odbiorców. Prezesem, który sprawował swoją funkcję najdłużej i postawił Miejski Zakład Energetyki Cieplnej „na nogi” był Mariusz Skurzyński (1999-2016). Za jego rządów spółka zdobyła, w 2014 r., najważniejszą w Polsce nagrodę z dziedziny ciepłownictwa, a mianowicie „Laur Ciepłownictwa”.  

09 czerwca 2016r. w Miejskim Domu Kultury odbyło się 40-lecie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole,  na którym Prezes Kolskiej Izby Gospodarczej w imieniu Rady i członków KIG złożył gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia i stały postęp w rozwoju ciepłownictwa.

 


Biznes i ekonomia społeczna – możliwości współpracy

 22 kwietnia 2016 r. w Restauracji „MILKA” w Kole, miało miejsce spotkanie naszych członków Kolskiej Izby Gospodarczej  ze współpracownikami Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Sesja dialogowa rozpoczęła się od stwierdzenia: „ekonomia społeczna to swoista hybryda”, które miało ułatwić zgromadzonym zrozumienie sprzeczne pozornie zasad,  jakimi kieruje się ten sektor gospodarki. Jak się okazało połączenie celów biznesowych oraz społecznych jest możliwe, a przedsiębiorstwa, które zyski z działalności gospodarczej przeznaczają na cele statutowe radzą sobie na rynku nie gorzej niż tradycyjne przedsiębiorstwa.  
Członkowie Kolskiej Izby Gospodarczej dowiedzieli się także, jak ważne w przedsiębiorczości społecznej jest uwzględnienie interesów społecznych, pozytywne relacje z różnymi grupami interesariuszy czy ochrona dóbr naturalnych. Nie zabrakło pytań, wśród nich o tych o zyski i korzyści biznesowe. Wśród najważniejszych wymienione zostały:

 • Outsourcing procesów,
 • Doskonalenie produktów i usług,
 • Wzrost kapitału ludzkiego i siły nabywczej,
 • Rozwój innowacji,
 • Zwiększenie efektywności łańcucha dostaw.


Marek Pol spotkał się z mieszkańcami naszego miasta w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Kapituła Stowarzyszenia „Kolanie” po raz pierwszy przyznała Order Dobrego Duszka Miasta Koła – to wyjątkowe wyróżnienie otrzymał Marek Pol, przewodniczący Rady Krajowej Unii Pracy i były minister infrastruktury.

Osobiście Prezes Kolskiej Izby Gospodarczej Wojciech Lewandowski oraz w imieniu jej członków złożył gratulacje, życzenia, wręczając przy tym symboliczny gadżet Kolskiej Izby Gospodarczej. Prezes KIG  przypomniał o refleksjach sprzed nastu lat, kiedy Marek Pol był Premierem i odwiedził Koło -akurat związało się to z wiekiem, kiedy Kolska Izba Gospodarcza wspólnie ze starostwem i miastem organizowała Dni Powiatu i Miasta Koło. Wizyta ta była również związana z tym, że dzięki pomocy byłego Premiera Marka Pola mamy dzisiaj zjazd i wjazd na A2, za co również było podziękowanie, nie tylko od przedsiębiorców, ale również od mieszkańców. W czasie całej tej uroczystości  Marek Pol wręczał okolicznościowe statuetki wszystkim, którzy brali udział w wystawie Dni Powiatu i Miasta Koło – każdy odbierający usłyszał parę miłych słów o własnej firmie. Odebrane to zostało jak żywa reklama prosto ze sceny w Kole naszych przedsiębiorców.

Z wyrazami szacunku jeszcze raz przedsiębiorcy dziękują, pamiętają, używają, i nie zapominają!


       W sobotę 22 sierpnia 2015 roku odbyły się obchody 85-lecia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele pod Wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie zaproszeni goście udali się do zakładu mleczarskiego, gdzie z okazji Jubileuszu odbyła się uroczystość posadzenia dziewięciu dębów, zwiedzanie zakładu i degustacja produktów mleczarskich wyprodukowanych przez OSM w Kole.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Posłowie Waldemar Pawlak i Piotr Walkowski, Europoseł Andrzej Grzyb, Senatorowie Andżelika Możdżanowska i Ireneusz Niewiarowski, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wicemarszałkowie Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Krzysztof Grabowski i Wojciech Jankowiak oraz prezes KZSM Zw. Rew. Waldemar Broś. Licznie przybyli też przedstawiciele świata nauki – profesorowie związani z branżą mleczarską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jubileusz uświetnili też swoją obecnością prezesi innych zakładów mleczarskich oraz firm współpracujących z Jubilatką.
   Dalsza część Jubileuszu odbyła się w Miejskim Domu Kultury.
Po części artystycznej wyświetlono film przedstawiający historię Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Prezes Czesław Cieślak opowiedział o historii Spółdzielni i planach na przyszłość.
Podczas uroczystości wręczone zostały również medale i odznaczenia.
   Prezes OSM w Kole, Czesław Cieślak, został wyróżniony medalem „Za zasługi dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” przyznanym przez Ministra Gospodarki oraz Medalem im. Witolda Celichowskiego przyznanym przez Wojewodę Wielkopolskiego. Odebrał też liczne prezenty i życzenia jubileuszowe od zgromadzonych gości, jak i również Prezesa mgr inż. Wojciecha Lewandowskiego, w imieniu Rady i wszystkich naszych członków Kolskiej Izby Gospodarczej.
Po zakończeniu uroczystości goście wraz z Orkiestrą Dętą przemaszerowali na Stadion Miejski w Kole.


Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że od 13 lipca 2015 można składać wnioski o pożyczkę w ramach Inicjatywy JEREMIE!

Dnia 9 lipca br. Prezes Zarządu ARR S.A. w Koninie Krzysztof Gubański podpisał trzecią już umowę operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na realizację przez Agencję projektu JEREMIE_3.
Szczegółowe informacje dotyczące podpisania umowy znajdują się na stronie www.arrkonin.org.pl oraz www.jeremie.com.pl.

Dla przypomnienia, Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up’om. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Zaletą tego programu jest to, że odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, takich jak niskooprocentowane pożyczki i poręczenia kredytów. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie jest jedyną instytucją w subregionie konińskim wdrażającą Inicjatywę JEREMIE.

W ramach kolejnego projektu JEREMIE_3 przedsiębiorcy mają do wykorzystania kwotę ponad 5 mln zł w okresie niespełna 6 m-cy.

Z uwagi, na krótki okres realizacji projektu (do końca grudnia 2015r.) oraz połowę mniejszy budżet niż w poprzednim projekcie (ponad 5 mln zł) zachęcamy już dziś do zapoznania się z procedurą aplikacji o środki z Pożyczki JEREMIE_3.

Wszystkie niezbędne do pobrania dokumenty znajdują się na stronie jeremie.arrkonin.org.pl

Nasi eksperci pomogą potencjalnym Pożyczkobiorcom w sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej.

 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych pożyczek JEREMIE oraz rozpowszechniania niniejszej informacji na Państwa stronach internetowych i/lub alternatywnych nośnikach informacji dla mieszkańców powiatu i gminy.

 Zachęcamy również do obejrzenia filmu promującego Inicjatywę JEREMIE w subregionie konińskim

http://epoznan.pl/news-news-59263-JEREMIE_-_fundusze_na_rozwoj_Twojej_firmy


Spotkanie noworoczne członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, na którym zostały wręczone certyfikaty przystąpienia do WZP Lewiatan, również dla Kolskiej Izby Gospodarczej. 


Dyplom dla Zakładu Produkcyjno – Handlowy IZOMER z okazji otrzymania certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz Platynowej  statuetki. 


Laureaci konkursu „KOŁO-STER GOSPODARKI” w kategorii dużych, średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw FIRMA ROKU otrzymali:

-„Andre Abrasive Articles” – Robert Andre
-„Auto – Części”- Dariusz Marciniak
-„Art. – Bud” – Tomasz Wykpisz, Paweł Błaszczyk 
-Kopalnia Soli „KŁODAWA” – Sławomir Mazurek
-Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego – Józef Stec
– Kwiaciarnia Tadeusz Czerniejewski
-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WO – WO” – Wojciech Lewandowski

-Przedsiębiorstwo „AGRONAS” – Antoni Żurawik
-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Segla” – Andrzej Baryła, Tadeusz Florczak