O Izbie

 

Kolska Izba Gospodarcza powstała w 2003 roku z inicjatywy kolskich przedsiębiorców przy współpracy Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego oraz Gmin powiatu kolskiego. Jest organizacją dobrowolną i samorządna, zrzeszającą obecnie 79 podmiotów gospodarczych z terenu powiatu kolskiego. Izba działa w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z poźn. zm.)

 

Kolska Izba Gospodarcza jest organizacją wspierającą i współuczestniczącą w działaniach na rzecz przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw gospodarczych w powiecie kolskim.  Jest otwarta dla wszystkich podmiotów gospodarczych i organizacji wspierających przedsiębiorczość.

 

DOŁĄCZ DO KIG

Członkiem KIG-u może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na terenie powiatu kolskiego, niezależnie od wielkości i dziedziny działania.

Wypełnij formularz i deklarację i zostań naszym członkiem

 

 

Zadaniem Izby jest:

 

 • stałe reprezentowanie interesów swoich członków oraz działanie na rzecz ich ochrony wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji krajowych i zagranicznych,
 • współdziałanie dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i angażowania kapitałów w indywidualną i grupową własność środków produkcji,
 • rozwijanie współpracy między nauką, przemysłem oraz handlem dla usprawnienia nowych osiągnięć organizacyjnych, technicznych i technologicznych,
 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących współpracy kooperacyjno- zaopatrzeniowej, organizacyjno-finansowej,
 • propagowanie osiągnięć i badań w dziedzinie postępu organizacyjno-technicznego oraz inspirowanie osiągnięć w tym zakresie,
 • udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
 • tworzenie warunków dla prowadzenia przez członków Izby działalności gospodarczej zgodnie z interesem gospodarki narodowej,
 • kształtowanie zasad etyki i upowszechnianie postaw pozwalających na uzyskiwanie rangi partnera charakteryzującego się najwyższym stopniem zaufania w stosunkach gospodarczych,
 • wykonywanie innych zadań między innymi powierzonych Izbie na jej wniosek przez Radę Ministrów i inne organy administracji publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władze Kolskiej Izby Gospodarczej

 

1. Prezes KIG: Wojciech LEWANDOWSKI.

 

 

 

2. Rada KIG:

 

 1. Andre Robert
 2. Cieślak Czesław
 3. Dopierała Lucjan
 4. Gawrysiak Stanisław
 5. Kolasa Józef
 6. Lewandowski Wojciech
 7. Marciniak Stanisław
 8. Marek Czesław
 9. Rossa Sławomir
 10. Sobczak Zenon
 11. Skurzyński Mariusz

 

 

3. Prezydium Rady KIG:

 

1)Lewandowski Wojciech

2)Rossa Sławomir

3)Kolasa Józef

4)Skurzyński Mariusz

5)Andre Robert

6)Marek Czesław

 

 

4.      Komisja Rewizyjna KIG:

 

 1. Marciniak Dariusz
 2. Minkina Jarosław
 3. Wapiński Przemysław

 

 

 

 

 

 

5. Sąd Koleżeński KIG:

 

1)      Błaszczyk Paweł

2)      Gajewski Roman

3)      Stelmasik Jerzy

4)      Szadkowski Piotr

5)      Zawadzki Artur

 

 

Kontakt

 

Kolska Izba Gospodarcza

ul. Sienkiewicza 27/109

62- 600 Koło

tel. /063/ 26 17 882

tel.fax/063/  26 10 677

e-mail: kig-kolo@konin.lm.pl

Statystyki

Licznik odwiedzin: 7216
Online: 0
Twój adres IP: 54.226.110.143